›  Akce

DPH při obchodu mezi členskými státy EU a s třetími zeměmi v roce 2017

Okresní hospodářská komora Kroměříž

Vás zve na seminář:

DPH při obchodu mezi členskými státy EU a s třetími zeměmi v roce 2017


Termín:             
21. září (čtvrtek), začátek v 9:00 hod, prezence od 8:30

Přednášející:    
JUDr. Svatopluk Galočík - specialista na problematiku DPH

Místo konání:   
školící místnost OHK Kroměříž, Komenského nám. 435

Účastnický poplatek:       
členové OHK Kroměříž         1 300 Kč/1 účastník 
nečlenové                             1 700 Kč/1 účastník

 v ceně je zahrnuto občerstvení a případné materiály

Platba:          
Bankovním převodem – poplatek za účast poukažte na náš účet: 107-3708610297/0100,
jako VS uveďte vaše IČ, po obdržení platby vám bude vystavena faktura.

Platbu můžete provést i v hotovosti na místě.

Kontakt:        
Okresní hospodářská komora Kroměříž, Komenského nám. 435, 767 01 Kroměříž
tel: 603 247 784 nebo e-mail: ohkkm@ohkkm.cz

 

Program:

 • Dodání zboží plátcem, do jiných členských států a třetích zemí, včetně konsignačních skladů a pořízení zboží plátcem z jiného členského státu do jiného členského státu a místo plnění podle § 11 (v určitých případech nemožnost nároku na odpočet daně)

 • Obsah „osoby neusazené v tuzemsku“ podle § 4 a její vliv na povinnost přiznat daň.

 • Přemístění majetku plátcem do a z jiného členského státu podle § 13, § 16.

 • Místo plnění u poskytnutí služby podle §§ 9 – 10i, § 7 odst. 3 a služeb osvobozených

 • Přeprava zboží v jednom členském státě, mezi členskými státy a s třetími zeměmi podle § 9 odst. 1, § 10f a § 69

 • Finanční a operativní pronájmy věci movitých do a z jiných členských států pro osoby povinné a nepovinné k dani podle § 9 odst. 1 a 2, § 10d.

 • Povinnost plátce přiznat daň v tuzemsku u poskytnutých služeb od osob neusazených v tuzemsku, nový § 24.

 • Vývoz zboží podle § 66, dovoz zboží podle § 23 a 71 g, uvádění do daňových přiznání, daňové doklady a nárok na odpočet daně

 • Souhrnného hlášení podle § 102, daňová přiznání

 • Úprava u vybraných služeb ve zvláštním režimu §§ 110a – 110ze (mini one stop shop)

 • Zrušení svobodných skladů

 • Zdaňování dodání zboží a poskytnutých služeb ve svobodných pásmech

 • Zrušení vývozu umístěním zboží do svobodných pásem

 • Zavedení reverse charge při dodání zboží s místem v tuzemsku osobou neusazenou v tuzemsku, plátci daně.

 • Nová definice motorového pozemního vozidla

 • Rozšíření služeb vztahujících se k nemovitosti

Přihlášení na seminář

Název semináře:
Název organizace:  *
Adresa organizace:  *
Kontaktní osoba:  *
IČ:  *
DIČ:  *
Číslo účtu:  *
Způsob platby:  *
Telefon:  *
E-mail:  *
Účastníci:  *
Vložit poznámku
 
Šancí je změna - pracovní portál
Užitečné odkazy
Obchodní podmínky
Kontakt

Komenského náměstí 435
761 01 Kroměříž

Tel.: +420 603 247 784