›  Akce

Pozvánka na Česko - Slovenské podnikatelské fórum

Vážené dámy, vážení pánové,

dovolujeme si Vás pozvat na „Česko-Slovenské ekonomické a podnikatelské fórum“, které se uskuteční dne 4. června 2018 v Žilině v hotelu Holiday Inn. Hospodářská komora ČR je jedním ze spoluorganizátorů (celkový seznam organizátorů naleznete pod odkazem viz. níže.)

Cílem ekonomického fóra je prezentovat ekonomickou dimenzi oslav 100. výročí založení Československa za účasti nejvyšších politických představitelů ČR a SR. Cílem podnikatelského fóra je podpořit rozvoj vzájemných obchodních vztahů ve vybraných oborech, zejména v oblasti strojírenství, kovozpracujícího průmyslu, dopravního strojírenství, energetiky, ekologie a elektrotechniky.

Na ekonomickém fóru vystoupí:

- Peter Mihók, předseda SOPK, předseda Světové komorové federace ICC

- Vladimír Dlouhý, prezident Hospodářské komory ČR

- Livie Klausová, velvyslankyně ČR v Bratislavě (2013-2018), Peter Weiss, velvyslanec SR v Praze

- na ČSEPF jsou pozvaní a očekává se vystoupení bývalého prezidenta ČR pana Václava Klause (2003-2013), bývalého prezidenta SR pana Ivana Gašparoviče (2004-2014), některých ministrů SR a ČR, resp. jejich tajemníků a náměstků. V programu je diskuse.

Po „Ekonomickém fóru“ se koná „Podnikatelské fórum“, kde se realizuje praktická část akce, a kde proběhnou B2B jednání přihlášených firem.

Účast na fóru je bezplatná. Kapacita účasti je limitovaná, rozhoduje termín přihlášení.

Pozor: formální přihlášení na “Ekonomické fórum” a “Podnikatelské fórum” je z organizačních důvodů rozdělené.

 

REGISTRACE:

a) Online registrace na ekonomické fórum je možná do 28.5.2018 na http://www.za.scci.sk/infobod/prihlaska.php, kde je možné označit informativně i možnou účast na podnikatelském fóru.

b) V případě účasti i na podnikatelském fóru (B2B) je potřebné se taktéž zaregistrovat do 24.5.2018 i na stránce http://czechslovakbusinessforum.sario.sk/  (registrace na B2B jednání a výběr partnerů probíhá ve spolupráci SOPK Žilina a SARIO).

 

 

Těšíme se na Vaši účast.

 

Šancí je změna - pracovní portál
Užitečné odkazy
Obchodní podmínky
Kontakt

Komenského náměstí 435
761 01 Kroměříž

Tel.: +420 603 247 784