›  Akce

Praktické uplatňování DPH v roce 2017 včetně upozornění na změny v roce 2018

Okresní hospodářská komora Kroměříž

Vás zve na seminář:

Praktické uplatňování DPH v roce 2017
včetně upozornění na změny v roce 2018


Termín:             
17. října (úterý), začátek v 9:00 hod, prezence od 8:30

Přednášející:    
Ing. Dagmar Fitříková - daňová poradkyně a odbornice na DPH

Místo konání:   
školící místnost OHK Kroměříž, Komenského nám. 435

Účastnický poplatek:       
členové OHK Kroměříž         1 300 Kč/1 účastník 
nečlenové                             1 700 Kč/1 účastník

 v ceně je zahrnuto občerstvení a případné materiály

Platba:          
Bankovním převodem – poplatek za účast poukažte na náš účet: 107-3708610297/0100,
jako VS uveďte vaše IČ, po obdržení platby vám bude vystavena faktura.

Platbu můžete provést i v hotovosti na místě.

Kontakt:        
Okresní hospodářská komora Kroměříž, Komenského nám. 435, 767 01 Kroměříž
tel: 603 247 784 nebo e-mail: ohkkm@ohkkm.cz

 

Program:

Semináře je zaměřen na praktickou aplikaci změn v oblasti DPH, které jsou účinné od 1. 7. 2017. V rámci semináře budou účastníci upozorněni na změny v oblasti DPH navrhované pro rok 2018. Posluchačům bude také poskytnut dostatečný prostor na otázky týkající se praktického uplatňování DPH v rámci jejich podnikatelské činnosti.

 • Aktuální informace – aktuální stav zákona o DPH, aktuální výklady GFŘ a vybrané zápisy z jednání KV s KDP ČR využitelné pro praxi roku 2017.

 • Změny v oblasti DPH v roce 2018 – schválené a příp. navrhované změny v oblasti DPH pro rok 2018.

 • Vymezení základních pojmů a zvláštní ustanovení – zpřesnění vybraných definic v roce 2017 (motorové vozidlo, obchodní majetek, majetek pořizovaný na základě leasingových smluv, podílový fond a podfond).

 • Uplatňování DPH u plátců podnikajících v rámci společnosti (dříve sdružení bez právní subjektivity) – registrace a rušení registrace, sledování obratu, postupy při uplatňování nároku na odpočet daně, přechodná ustanovení.

 • Místo plnění – stanovení místa plnění (zboží a služby) podle obecných pravidel, změny v oblasti určení místa plnění u služeb vztahujících se k nemovitosti.

 • Vznik povinnosti přiznat daň a změny v oblasti DUZP – úplata přijatá před uskutečněním zdanitelného plnění, plnění, které není dostatečně určeno, dárkové poukazy, „elektronická peněženka“, zrušení režimu opakovaných plnění v roce 2017 a další změny ve vymezení DUZP.

 • Vyrovnání a úprava odpočtu - u mank např. na zásobách, lhůta pro úpravu odpočtu daně z titulu uskutečnění plnění, úprava odpočtu daně.

 • Oprava odpočtu – změny při opravě základu daně a výše daně a při opravě odpočtu.

 • Plnění osvobozená od daně – rozšíření rozsahu plnění osvobozených od daně bez nároku na odpočet daně (dětské skupiny), změny ve vymezení osvobození od daně s nárokem na odpočet daně (vývoz zboží, přeprava a služby vázáné na dovoz a vývoz zboží).

 • Nesprávné uvedení daně za jiné zdaňovací období – změna pravidel pro časový posun v roce 2017, rozšíření zjednodušujících postupů ve smyslu § 104 ZDPH.

 • Nespolehlivá osoba a nespolehlivý plátce – vymezení okamžiku vznik nespolehlivé osoby a důsledky, zveřejnění informací o nespolehlivé osobě.

 • Upozornění na časté chyby u vybraných obchodních transakcí – určení místa plnění, režim přenesení daňové povinnosti, přepočet cizí měny, položky zahrnované do základu daně, chybný daňový režim, vykazování údajů v DAP k DPH.

 • Správa DPH - podávání DAP v úpadku a při úmrtí plátce, změny v oblasti promíjení pokut za porušení povinnosti týkajících se kontrolního hlášení.

 • Diskuze a odpovědi na dotazy.

 

Přihlášení na seminář

Název semináře:
Název organizace:  *
Adresa organizace:  *
Kontaktní osoba:  *
IČ:  *
DIČ:  *
Číslo účtu:  *
Způsob platby:  *
Telefon:  *
E-mail:  *
Účastníci:  *
Vložit poznámku
 
Šancí je změna - pracovní portál
Užitečné odkazy
Obchodní podmínky
Kontakt

Komenského náměstí 435
761 01 Kroměříž

Tel.: +420 603 247 784