›  Akce

Veletrh práce a vzdělávání – Kroměříž 2018

loga

Veletrh práce a vzdělávání – Kroměříž 2018

Ve dnech 8. a 9. listopadu 2018 se v prostorách Domu kultury v Kroměříži uskutečnil Veletrh práce a vzdělávání – Kroměříž 2018, kterého se zúčastnilo 1100 návštěvníků, z toho bylo 350 dospělých a 750 žáků. Veletrh byl pořádaný v rámci projektu Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje.

Slavnostního zahájení se ujala ředitelka Okresní hospodářské komory Kroměříž Jaroslava Nováková. Úvodní řeč pronesl poslanec parlamentu ČR a radní Zlínského kraje pro oblast školství, mládeže a sportu Mgr. Petr Gazdík a starosta města Kroměříže Mgr. Jaroslav Němec.

Stánky s nezbytnými informacemi o studiu, profilu a uplatnění absolventů představilo 33 středních škol Zlínského kraje. Na veletrhu vystavovali zástupci z 12 firem a organizací, kteří se středními školami spolupracují a poskytují absolventům pracovní uplatnění. TOSHULIN, a.s., Chropyňská strojírna, a.s., PILANA Knives a.s., TON a.s., FREMACH MORAVA, s.r.o., Hanhart Morkovice, s.r.o., Rekrutační středisko Morava, Sociální služby města Kroměříže, příspěvková organizace, Kroměřížská nemocnice a.s., Centrum kariérového poradenství – Zlínský kraj, Okresní hospodářská komora Kroměříž a Informační a poradenské středisko pro volbu povolání, ÚP ČR KoP Kroměříž.

V rámci veletrhu byly pořádány exkurze pro devět základních škol v počtu 284 žáků do pěti firem -  TOSHULIN, a.s., MODIKOV, s.r.o., Chropyňská strojírna, a.s., Plastika a.s., FREMACH MORAVA, s.r.o.. V těchto firmách se žáci seznámili s chodem firmy, výrobou a jejími produkty.

Akce byla doplněná ukázkami výrobků, dovednostmi studentů a dalšími zajímavostmi. Všechny tyto faktory mohly pomoci žákům devátých tříd i jejich rodičům učinit důležité rozhodnutí o jejich dalším studiu a budoucím povolání.

 

Veletrh byl pořádán v rámci Projektu Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008497, který je spolufinancován z EU prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014 – 2020.

paticka

Fotodokumentace byla pořízena pro propagaci činnosti OHK Kroměříž na webových stránkách a pro potřeby projektu. Pokud nechcete být součástí teto fotodokumentace, kontaktujte nás. OHK Kroměříž neodpovídá za fotodokumentaci třetí strany. Děkujeme za pochopení.

Veletrh práce a vzdělávání – Kroměříž 2018
Veletrh práce a vzdělávání – Kroměříž 2018
Veletrh práce a vzdělávání – Kroměříž 2018
Veletrh práce a vzdělávání – Kroměříž 2018
Veletrh práce a vzdělávání – Kroměříž 2018
Veletrh práce a vzdělávání – Kroměříž 2018
Veletrh práce a vzdělávání – Kroměříž 2018
Šancí je změna - pracovní portál
Užitečné odkazy
Obchodní podmínky
Kontakt

Komenského náměstí 435
761 01 Kroměříž

Tel.: +420 603 247 784