›  Aktuality

Vyhlášení výzvy TECHNOLOGIE pro začínající podniky

17. 12. 2018

Malé podniky mohou od 28.1.2019 podávat žádosti o dotaci v rámci programu technologie na nové stroje a zařízení. 

Kdo může o dotaci žádat?

Způsobilými žadateli jsou začínající podniky, které vznikly  v období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2017 a splňují definici malého podniku (zaměstnávají méně než 50 osob a roční obrat nebo bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 10 milionů EUR).

Jaké jsou způsobilé výdaje?

Výdaje na stroje a zařízení  (např. CNC stroje, technologické rozvody ke strojnímu zařízení, nářadí, stříkací pistole, měřící stroj atd.).

Jaká je výše dotace?

Dotace je na projekt je poskytována ve výši min. 450 tis. Kč a max. 1 mil. Kč.  Procentuální výše dotace je 45% způsobilých výdajů projektu.

Kdy je možné žádat?

Zahájení příjmu žádostí bude spuštěno od 28. 1. 2019 a ukončení příjmu žádostí je plánováno na 28. 5. 2019. Upozorňujeme však zájemce, že vzhledem k alokaci 250 mil. Kč je pravděpodobné, že výzva bude ukončena dříve.

Jak zpracovat žádost o dotaci?

Žádost o dotaci můžete zpracovat vlastními silami dle pokynů Pravidel pro žadatele a příjemce, které jsou ke stažení u výzvy na stránce agentury API. Pokud budete budete potřebovat pomoci se zpracováním žádosti, obraťte se na nás, rádi Vám pomůžeme.


Zpět na aktuality

Šancí je změna - pracovní portál
Užitečné odkazy
Obchodní podmínky
Kontakt

Komenského náměstí 435
761 01 Kroměříž

Tel.: +420 603 247 784