›  Projekty

Vzdělávání zaměstnanců členských firem OHK Kroměříž a Přerov

Vzdělávání zaměstnanců členských firem OHK Přerov a OHK Kroměříž

Okresní hospodářská komora Přerov realizuje projekt Vzdělávání zaměstnanců členských firem OHK Přerov, v rámci kterého můžete získat dotaci na školení Vašich pracovníků.   

Projekt je realizován od 04/2017 do 03/2020 a zahrnuje tyto oblasti vzdělávání:

 

 • Obecné IT kurzy
 • Technické a jiné odborné vzdělávání
 • Jazykové vzdělávání (angličtina, němčina)
 • Účetní, ekonomické a právní kurzy

 

Zaměstnance vaší firmy je možné zapojit např. do svářečských kurzů, jazykových kurzů, počítačových či ekonomických školení atd. Níže jsou uvedena témata školení, do kterých je možné zaměstnance přihlásit. 
Výčet témat není taxativní, lze realizovat i další témata.

 

PŘEHLED KURZŮ NA ROK 2019: (další termíny postupně doplňujeme)
IT KURZY ZDE [PDF, 272.05 kB]

ÚČETNÍ, EKONOMICKÉ A PRÁVNÍ KURZY ZDE [PDF, 519.38 kB]

Podrobné informace k průběhu projektu:

 • vzdělávání lze naplánovat až do března 2020, v průběhu projektu bude možné provést i změny požadovaných vzdělávacích aktivit
 • dotace je poskytována v režimu de minimis 
 • dotaci je možné poskytnout podnikům bez ohledu na obor jejich činnosti a velikost podniku
 • firma, jejíž zaměstnanci se do projektu zapojí, musí být členem OHK Přerov
 • administrativu projektu zajišťuje OHK Přerov, firmy pouze vysílají své zaměstnance na školení
 • v rámci projektu budou hrazeny pouze náklady na vzdělávání, mzdové příspěvky zaměstnanců projekt nehradí
 • vzdělávání může v případě Vašeho zájmu a dostatečného počtu zájemců probíhat přímo ve Vašem podniku
 • výstupem každého úspěšně absolvovaného kurzu je certifikát o absolvování 
 • v každé skupině může být maximálně 12 osob 
 • k úspěšnému absolvování kurzu je nutná 70% účast 
 • každý zaměstnanec může absolvovat max. 10 kurzů

 

Šancí je změna - pracovní portál
Užitečné odkazy
Obchodní podmínky
Kontakt

Komenského náměstí 435
761 01 Kroměříž

Tel.: +420 603 247 784