›  Služby

CzechInvest

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest je státní příspěvková organizace podřízená Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR. Vznikla 2. ledna 2004 sloučením s dalšími dvěma agenturami ministerstva – s Agenturou pro rozvoj podnikání (ARP) a Agenturou pro rozvoj průmyslu ČR (CzechIndustry).

Hlavním úkolem původního CzechInvestu, který byl založen v roce 1992, byla propagace České republiky jako ideálního místa pro zahraniční investice a současně podpora přílivu přímých zahraničních investic do České republiky.

Hlavním posláním nového CzechInvestu je podpora konkurenceschopnosti českých podnikatelů. Zejména se jedná o podporu zpracovatelského průmyslu a inovací (inkubátory, vědeckotechnologické parky) prostřednictvím Operačního programu Průmysl a podnikání Ministerstva průmyslu a obchodu ČR.

Služby, které nabízí CzechInvest

  • Poskytování informací
  • Zprostředkování investičních pobídek
  • Programy podpor podnikání
  • Databáze nemovitostí – průmyslové zóny a parky, výrobní haly a kancelářské prostory, objekty vhodné pro vědu a výzkum, technologické parky
  • Rozvoj průmyslových zón – budování strategických průmyslových zón, regenerace brownfields
  • Rozvoj infrastruktury pro výzkum a vývoj – zakládání vědeckotechnických parků, podnikatelských inkubátorů a center pro transfer technologií
  • Podpora rozvoje českých dodavatelů – CzechInvest spravuje databází českých firem, které mají zájem o spolupráci s nadnárodními společnostmi, pomáhá českých subdodavatelům získávat zakázky u nadnárodních společností

    Další informace naleznete na www.czechinvest.cz nebo kontaktujte OHK Kroměříž

CzechInvest
Šancí je změna - pracovní portál
Užitečné odkazy
Obchodní podmínky
Kontakt

Komenského náměstí 435
761 01 Kroměříž

Tel.: +420 603 247 784