›  Služby

CzechPoint

 

cp_logo_3D_nahled

Vydávání ověřených výpisů z registrů IS veřejné správy

"Ověřovatelská kancelář Okresní hospodářská komora Kroměříž"

Komu je určeno
Služba je určena všem občanům a podnikatelským subjektům.

Co přináší
Kromě vydání ověřených výpisů z ISVS si na našem pracovišti CzechPOINT hospodářské komory můžete nechat rychle, komfortně a hlavně bez dlouhého čekání ověřit listiny a podpisy, autorizovaně konvertovat dokumenty a získáte i další služby související se zavedením datových schránek. Nově také nabízíme tzv. Zprostředkovanou identifikaci.

Jak lze výpis získat
Stačí navštívit Ověřovatelskou kancelář Okresní hospodářské komory Kroměříž v pracovní době. Výpis ze všech výše zmíněných rejstříků Vám bude vyhotoven na počkání.
 

Jaké služby Czech POINT nabízí a co je nutné k jejich vyhotovení: 

 • Výpis z obchodního rejstříku - IČ 
 • Výpis z živnostenského rejstříku - IČ 
 • Výpis z katastru nemovitostí - číslo listu vlastnictví a katastrálního území 
 • Výpis z trestního rejstříku fyzických osob - občanský průkaz (OP), popř. ověřená plná moc (v případě žádosti pro jinou osobu)
 • Výpis z trestního rejstříku právnických osob – IČ
 • Výpis z bodového hodnocení řidiče - OP a řidičský průkaz 
 • Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů - IČ 
 • Výpis z registru Ministerstva životního prostředí MA ISOH - občanský průkaz, IČ 
 • Výpis z insolvenčního rejstříku - OP nebo IČ 
 • Vidimace - ověřování shody opisu nebo kopie s listinou
 • Legalizace - ověřování pravosti podpisu - OP
 • Podání žádosti o zřízení datové schránky - OP
 • Konverze dokumentů - autorizovaný převod elektronické podoby dokumentů do listinné a naopak

 

Ceník CzechPOINT

Vydání ověřeného výpisu z:

1. strana

další strana

Obchodního rejstříku

90,- Kč

50,- Kč

Živnostenského rejstříku

90,- Kč

50,- Kč

Katastru nemovitostí

90,- Kč

50,- Kč

Katastru nemovitostí - výpis snímku z katastrální mapy (formát A4)

90,- Kč

-

Rejstříku trestů (bez ohledu na počet stran)

100,- Kč

neúčtuje se

Rejstříku trestů právnických osob

100,- Kč

neúčtuje se

Registru řidičů - výpis bodového hodnocení osoby

60,- Kč

50,- Kč

Seznamu kvalifikovaných dodavatelů

90,- Kč

50,- Kč

Registru Ministerstva životního prostředí - MA ISOH (správa a kontrola agendy)

90,- Kč

50,- Kč

Insolvenčního rejstříku

90,- Kč

50,- Kč

Další služby:

Přijetí podání podle § 72 živnostenského zákona

50,- Kč

Provedení autorizované konverze dokumentů

(převod z listinné do elektronické podoby a zpět)*

30,- Kč

Vyřízení žádosti o zřízení datové schránky

bezplatně

Ověřování shody opisu nebo kopie s listinou (za každou i započatou stranu)

30,- Kč

Ověřování pravosti podpisu (za každý jednotlivý podpis)

30,- Kč

Zprostředkovaná identifikace 200,- Kč

Výpisy vydávané dle IČ lze v kanceláři OHK KM objednat telefonicky, příp. e-mailem.

Týká se pouze služeb, u nichž není nutná osobní účast. 

 

Velehradská 625/4, 767 01 Kroměříž, 1. patro

tel.: +420 603 247 784, e-mail: ohkkm@ohkkm.cz

Služby provádíme v konzultačních hodinách:

Po-Čt: 8:00 – 15:00, Pá: 8:00 – 13:00

CzechPoint
Šancí je změna - pracovní portál
Užitečné odkazy
Obchodní podmínky
Kontakt

Komenského náměstí 435
761 01 Kroměříž

Tel.: +420 603 247 784