›  Služby

Další služby a ceny

Databáze českých firem - kontakty, vyhledávání, filtrování dle zadaných požadavků Dle rozsahu
Kopírování 1 Kč za A4
1,50 Kč za A4 oboustranně
Skenování Dle rozsahu, od 7 Kč za A4
Přepisování textu na PC Dle dohody
Nabídka propagace členů na webových stránkách Okeresní hospodářské komory Kroměříž a aktuální vzorové smlouvy pro obchodní styk jsou k dispozici v kanceláři OHK  
Vystavení ověřeného výpisu z Obchodního rejstříku 90 Kč za první stranu výpisu
50 Kč za druhou a další stranu
Vystavení ověřeného výpisu z Rejstříku trestů 100 Kč bez ohledu na strany
Vystavení ověřeného výpisu z Živnostenského rejstříku 90 Kč za první stranu výpisu
50 Kč za druhou a další stranu
Vystavení ověřeného výpisu z Katastru nemovitostí 90 Kč za první stranu výpisu
50 Kč za druhou a další stranu
Administrace v rámci projektu "Stáže pro mladé" a "Stáže ve firmách" Cena dle dohody

 

 

Pronájem školící místnosti OHK Kroměříž                           550 Kč (bez občerstvení)
                                                                                            650 Kč (s občerstvením 
                                                                                                        - káva, čaj, voda)

Ceny jsou uvedeny bez DPH za 1 hodinu včetně dataprojektoru, plátna a notebooku. 

 

Pronájem školící místností OHK Kroměříž na celý den.          3 500,- Kč bez DPH
V případě pronájmu na více dní jsou ceny smluvní.

Další služby a ceny
Šancí je změna - pracovní portál
Užitečné odkazy
Obchodní podmínky
Kontakt

Komenského náměstí 435
761 01 Kroměříž

Tel.: +420 603 247 784