›  Aktuality

Přehlídka středních škol a pracovního uplatnění Kroměříž

18. 11. 2017

Ve dnech 9. a 10. listopadu 2017 se v prostorách Domu kultury v Kroměříži uskutečnila Přehlídka středních škol a pracovního uplatnění – Kroměříž 2017, kterou pořádala Okresní hospodářská komora Kroměříž, město Kroměříž a Úřad práce ČR, kontaktní pracoviště Kroměříž.

Slavnostního zahájení se ujala ředitelka OHK Kroměříž Jaroslava Nováková. Úvodní řeč pronesl místostarosta města Kroměříž PhDr. Pavel Motyčka a za Informační poradenské středisko ÚP Kroměříž Mgr. Michaela Hrdinová. Mimo jiné popřáli žákům 9. tříd základních škol i jejich rodičům hodně rozvahy a trpělivosti při výběru budoucího učebního nebo studijního oboru.

Stánky s nezbytnými informacemi o studiu, profilu a uplatnění absolventů představilo 10 středních škol z okresu Kroměříž, 16 středních škol ze sousedních okresů Zlínského kraje a 12 středních škol z Olomouckého a Jihomoravského kraje.

Nechyběli ani zástupci z celkem 11 firem a organizací, kteří se středními školami spolupracují a poskytují absolventům pracovní uplatnění. TOSHULIN, a.s., Chropyňská strojírna, a.s., PLASTIKA a.s., PILANA Knives a.s., TON a.s., AVOS a.s., FATRA a.s., Continental Barum s.r.o., Rekrutační středisko Morava, Sociální služby města Kroměříže, příspěvková organizace, Kroměřížská nemocnice a.s..

Některé základní školy pak využily možnosti zúčastnit se s žáky 8. a 9. tříd exkurzí do firem TOSHULIN, a.s., MODIKOV, s.r.o., Chropyňská strojírna, a.s., Fatra, a.s. a Plastika a.s.. V rámci exkurze v těchto firmách se žáci seznámili s chodem firmy, výrobou a jejími produkty.

Akce byla doplněná ukázkami výrobků, dovednostmi studentů a dalšími zajímavostmi. Všechny tyto faktory mohly pomoci žákům devátých tříd i jejich rodičům učinit důležité rozhodnutí o jejich dalším studiu a budoucím povolání.


 

Přehlídka středních škol a pracovního uplatnění Kroměříž
Přehlídka středních škol a pracovního uplatnění Kroměříž
Přehlídka středních škol a pracovního uplatnění Kroměříž
Přehlídka středních škol a pracovního uplatnění Kroměříž
Přehlídka středních škol a pracovního uplatnění Kroměříž
Přehlídka středních škol a pracovního uplatnění Kroměříž
Přehlídka středních škol a pracovního uplatnění Kroměříž
Přehlídka středních škol a pracovního uplatnění Kroměříž
Přehlídka středních škol a pracovního uplatnění Kroměříž
Přehlídka středních škol a pracovního uplatnění Kroměříž
Přehlídka středních škol a pracovního uplatnění Kroměříž
Přehlídka středních škol a pracovního uplatnění Kroměříž
Přehlídka středních škol a pracovního uplatnění Kroměříž
Přehlídka středních škol a pracovního uplatnění Kroměříž
Přehlídka středních škol a pracovního uplatnění Kroměříž


Zpět na aktuality

Šancí je změna - pracovní portál
Užitečné odkazy
Obchodní podmínky
Kontakt

Komenského náměstí 435
761 01 Kroměříž

Tel.: +420 603 247 784