›  O nás

O nás

cp_logo_3D_nahled

Hospodářská komora působí v okresu Kroměříž od roku 1995. Je samostatný právní subjekt a součást celorepublikové sítě Hospodářské komory České republiky (podle Zákona o Hospodářské a Agrární komoře ČR, č. 301/1992 Sb.).
Jejím posláním je podporovat podnikatelské aktivity, prosazovat, ochraňovat a zajišťovat zájmy a potřeby svých členů a podnikatelské veřejnosti obecně.

 • Členem Hospodářské komory ČR se mohou stát (prostřednictvím Okresní hospodářské komory Kroměříž) fyzické a právnické osoby, které provozují podnikatelskou činnost a mají sídlo nebo bydliště na území České republiky.
 • Členství podnikatelů v hospodářské komoře je dobrovolné
 • Hospodářská komora okresu Kroměříž poskytuje členům komplexní podnikatelský servis v oblasti informatiky, podpory malého a středního podnikání, exportu, odborného vzdělávání a další služby dle specifických potřeb svých členů.

Co členství v OHK přináší a jaké služby poskytuje?

 • pravidelná informovanost o aktivitách hospodářské komory Kroměříž prostřednictvím Týdeníku Kroměřížska, e-mailů a svých webových stránek www.ohkkm.cz. Výše uvedené přináší podnikatelům nejrůznější informace - jako je konání semináře, výstav, konferencí, misí do zahraničí, zprávy o činnosti OHK KM a mnoho dalších informací, které jsou středem zájmu podnikatelské veřejnosti
 • exkluzivní služby a výrazné slevy u poskytovaných služeb a akcí, které naleznete v sekci SLUŽBY

Co členství v OHK podnikatelům umožňuje?

 • aktivně se podílet na činnosti komory (např. v odborných sekcí - vzdělávací, manažerské atd.)
 • spoluvytvářet pozitivní podnikatelské prostředí v regionu a v České republice
 • obracet se prostřednictvím OHK na různé orgány a instituce a na další komory v ČR i v zahraničí
 • uplatnit společenské ambice související s podnikáním i osobností podnikatele (představitelů firmy)
 • pomoc při řešení problémů, např. při aplikaci povinnosti nové legislativy, při sporech s úřady, ...
 • efektivní prezentaci v informačních systémech Hospodářské komory ČR

Podmínky přijetí za člena OHK Kroměříž

Po obdržení přihlášky a prezenčního dotazníku je nutné je vyplnit a odevzdat i s kopií Živnostenského listu/výpis z Obchodního rejstříku na úřadě OHK.

Po přijetí za člena hospodářské komory je členskou povinností úhrada členských příspěvků, které podle příspěvkového řádu a dle zákona o Hospodářské komory činí:

a) fyzické osoby (živnostenské oprávnění) 500,-Kč/rok
b) fyzické osoby zapsané v obchodním rejstříku a právnické osoby 5 000,-Kč/rok
c) členské příspěvky za zaměstnance  

 

Výše příspěvku se řídí příspěvkovým řádem OHK.

 

Cíle OHK Kroměříž

Cílem OHK je dosáhnout vytvoření konkurenčního prostředí podnikatelů i živnostníků nejen v okrese, ale i v širším regionu.

Cílem je také vzájemná spolupráce a dobrý přátelský tým podnikatelů, kteří by pomohli rozvoji podnikání v regionu a dosáhnout vyšší aktivity členské základy - činnost OHK KM je bohatá a záleží na každém členovi, jak této činnosti využije. Využitelnost ze strany členské základy je stále ještě malá a členové se tak sami připravují o to, co by jim komora mohla dát. Je to jen otázkou osobní aktivity a osobního rozhovoru s ředitelkou OHK o možnostech spolupráce a zviditelnění své firmy nebo získání potřebných a užitečných informací.

Přihláška ke stažení: Přihláška člena KM_2018 [DOCX, 55.79 kB] [DOC, 163.5 kB]

Statut + příspěvkový řád: Statut [PDF, 519.95 kB]

Šancí je změna - pracovní portál
Užitečné odkazy
Obchodní podmínky
Kontakt

Komenského náměstí 435
761 01 Kroměříž

Tel.: +420 603 247 784