›  Prihlaska

Prihlaska

Po obdržení přihlášky a prezenčního dotazníku je nutné je vyplnit a odevzdat i s kopií Živnostenského listu/výpis z Obchodního rejstříku na úřadě OHK.

Po přijetí za člena hospodářské komory je členskou povinností úhrada členských příspěvků, které podle příspěvkového řádu a dle zákona o Hospodářské komory činí:

a) fyzické osoby (živnostenské oprávnění) 500,-Kč/rok
b) fyzické osoby zapsané v obchodním rejstříku a právnické osoby 5 000,-Kč/rok
c) členské příspěvky za zaměstnance  

Výše členského příspěvku se řídí příspěvkovým řádem OHK Kroměříž.

Přihláška: Přihláška člena KM_2018 [DOCX, 55.79 kB]

Statut + příspěvkový řád: Statut [DOC, 537.5 kB]

Šancí je změna - pracovní portál
Užitečné odkazy
Obchodní podmínky
Kontakt

Komenského náměstí 435
761 01 Kroměříž

Tel.: +420 603 247 784