›  Služby

Czech Business Representation

Česká podnikatelská reprezentace při Evropské unii

 • Obhajuje zájmy českých podnikatelů před orgány Evropské unie
 • Informuje české podnikatele o legislativní činnosti EU v jejich oboru
 • Školí české podnikatele a manažery přímo v sídelním městě EU Bruselu
 • Zastupuje české podnikatelské organizace u evropských podnikatelských federací

CEBRE bylo vytvořeno Hospodářskou komorou ČR, Svazem průmyslu a dopravy ČR a Konfederací zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR, aby prezentovalo a obhajovalo české podnikatelské zájmy před a po vstupu ČR do Evropské unie. K naplnění svého cíle CEBRE získalo podporu Ministerstva průmyslu a obchodu ČR a agentury CzechTrade.

Co mi CEBRE jako podnikateli nabízí?

CEBRE může pro vás pracovat všude tam, kde se zájmy vaší firmy protínají s činností orgánů Evropské unie, nebo jiných evropských organizací sídlících v Bruselu. Od CEBRE získáte informace o připravovaných rozhodnutích a předpisech EU pro svůj obor, formou stáže v Bruselu doškolí CEBRE v evropské problematice vaše manažery, přes CEBRE vstoupíte do přímého kontaktu s orgány Evropské unie, prostřednictvím CEBRE získáte přehled o nabídce podpůrných programů EU pro ČR. Všechny služby CEBRE můžete objednat přímo v ČR, za ceny přístupné i malým a středním podnikům.

Jak mi CEBRE pomůže vyřešit konkrétní podnikatelský problém?
Užitečnost služeb CEBRE pro podnikatele vám ukáže následující mini-test:

 • Víte, jak se vstup ČR do EU promítne do technických, pracovně právních, daňových, ekologických a dalších podnikatelských předpisů, jimiž se musí vaše firma řídit?
 • Víte, jak bude moci vaše firma využívat práva Evropské unie k obraně proti škodlivým rozhodnutím domácích nebo zahraničních orgánů státní a veřejné správy?
 • Víte, jaké možnosti se vstupem ČR do EU před vaší firmou otevřou v oblasti vývozu, přes-hraniční spolupráce, čerpání úvěrů, získávání prostředků z podpůrných fondů EU?
 • Máte ve firmě manažera, který umí tyto euro-šance vyhledávat a využívat?
 • Víte, jaké nové předpisy nyní Evropská unie chystá pro váš obor či pro podnikání obecně? Chcete být nepříjemně překvapován změnami, které tyto předpisy v nejbližších letech přinesou?

    Pokud alespoň na jednu z těchto otázek odpovíte záporně, CEBRE má pro vás odpověď:

 • cílený monitoring nové legislativy, rozhodnutí a iniciativ EU, stanovisek evropských podnikatelských federací
 • „včasná varování“ zahrnující legislativní návrhy, výběrová řízení, ochranná opatření EU
 • vyhledávání kontaktů v institucích EU, jejich využití pro firemní prezentace a projekty
 • individuální vzdělávací stáže v Bruselu pro české podnikatele a manažery
 • informační podpora financování firemních projektů z programů a fondů EU
 • prezentace a zastupování zájmů firem před institucemi EU a evropskými podnikatelskými federacemi

    Podrobnou nabídku služeb CEBRE naleznete na www.cebre.cz nebo www.komora.cz/eu/lobbycentrum.html
    Kde mohu získat další informace a objednat služby CEBRE?

    Česká republika
    Hospodářská komora ČR, Centrum pro evropskou integraci

 • tel.: 22409 6356
 • fax: 22409 6227
 • cebre@komora.cz

    Svaz průmyslu a dopravy ČR, Úsek vnějších vztahů

 • tel: 22493 4088
 • fax: 22493 4038
 • cebre@spcr.cz

    Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR

 • tel: 22422 5693
 • fax: 22423 0606
 • konfederace@socr.cz

Brusel

CEBRE

 • tel: 0032-2-550 354
 • fax: 0032-2-550 3548
 • cebre.europe@mail.be
Czech Business Representation
Šancí je změna - pracovní portál
Užitečné odkazy
Obchodní podmínky
Kontakt

Komenského náměstí 435
761 01 Kroměříž

Tel.: +420 603 247 784